oRB: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2017 roku.

PAP
Data: 2017-07-05

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-05
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2017 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji _Spółka_ działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 29 czerwca 2017 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Jamstar sp. z o.o.; liczba akcji 477 203; liczba głosów 477 203; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 23,17%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,99%.
Stronger sp. z o.o.; liczba akcji 476 843; liczba głosów 476 843; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 23,15%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,99%.
Wiwex Invest s.r.o.; liczba akcji 464 524; liczba głosów 464 524; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 22,55%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,73%.
Instytut Technik Multimedialnych sp. z o.o.; liczba akcji 239 464; liczba głosów 239 464; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 11,63%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,02%.
Koltep sp. z o.o.; liczba akcji 135 434; liczba głosów 135 434; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 6,58%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,84%.
"Doman" sp. z o.o.; liczba akcji 134 333; liczba głosów 134 333; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 6,52%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,82%.
Noblear Transact LTD; liczba akcji 131 855; liczba głosów 131 855; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 6,40%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,76%.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48 327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-05 Krzysztof Jaworski Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
2017-07-05 Jarosław Podolski Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2017 roku.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48 327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2017-07-05
Rok biezacy 2017
Numer 11
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.