oRB-W: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.

PAP
Data: 2020-07-06

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • RG_WZA_20200727_uchwaly_uzupelnienie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • RG_formularz_glosowania_WZA_20200727_uzupelniony.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 12 / 2020
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  REGNON S.A.
  Temat
  Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Regnon S.A. w likwidacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 6 lipca 2020 r. Exclusive House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Akcjonariusz reprezentujący 6,05 % kapitału zakładowego Spółki złożył w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 27 lipca 2020 r., w ten sposób że po punkcie 5. porządku obrad umieszcza się punkt 6. w brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora." W związku ze zmianą porządku obrad wynikającą z dodania nowego punktu, następne punkty porządku obrad otrzymują kolejne numery. Przedłożone przez Akcjonariusza projekty uchwał oraz uzupełniony formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  RG_WZA_20200727_uchwaly_uzupelnienie.pdf Projekt uchwał
  RG_formularz_glosowania_WZA_20200727_uzupelniony.pdf Uzupełniony formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  +48327970900
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-07-06 Ziemowit Bagłajewski Przewodniczący Rady Nadzorczej


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
  Symbol Emitenta REGNON S.A.
  Tytul Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel. +48327970900
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2020-07-06
  Rok biezacy 2020
  Numer 12
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.