oRB-W: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r.

PAP
Data: 2020-07-28

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • RG_uchwaly_NWZ_20200727.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 13 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-07-28
  Skrócona nazwa emitenta
  REGNON S.A.
  Temat
  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757] podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r. wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Zarządzono przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji na 30 dni wyznaczając termin podjęcia obrad na dzień 26 sierpnia 2020 r., godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej numer 6 lok. 3.
  Załączniki
  Plik Opis
  RG_uchwaly_NWZ_20200727.pdf Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  +48327970900
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-07-28 Ziemowit Bagłajewski Przewodniczący Rady Nadzorczej


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
  Symbol Emitenta REGNON S.A.
  Tytul Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel. +48327970900
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2020-07-28
  Rok biezacy 2020
  Numer 13
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.