oRB: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.

PAP
Data: 2017-10-04

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-04
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji [Emitent] informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku wskazanej w raporcie bieżącym Emitenta nr 12/2017 z dnia 27 września 2017 roku. Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku, którego termin publikacji uprzednio ustalono na dzień 15 listopada 2017 roku, zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 6 października 2017 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-04 Krzysztof Jaworski Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
2017-10-04 Jarosław Podolski Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2017-10-04
Rok biezacy 2017
Numer 14
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.