oRB: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r.

PAP
Data: 2020-07-28

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-28
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.] niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 r. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

UAB "INCH Baltija"; liczba akcji 806 422; liczba głosów 806 422; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 29,42%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 16,90%;

Stronger sp. z o.o.; liczba akcji 476 843; liczba głosów 476 843; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 17,39%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,99%;

Wiwex Invest s.r.o.; liczba akcji 464 524; liczba głosów 464 524; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 16,94%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,73%;

Exclusive House sp. z o.o.; liczba akcji 411 469; liczba głosów 411 469; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 15,01%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 8,62%;

PREP sp. z o.o.; liczba akcji 238 601; liczba głosów 238 601; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 8,70%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,00%.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-28 Ziemowit Bagłajewski Przewodniczący Rady Nadzorczej


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2020-07-28
Rok biezacy 2020
Numer 14
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.