oRB-W: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. z dnia 10 września 2018 r. wraz z informacją o dokumentach będących przedmiotem głosowania oraz zgłoszonych sprzeciwach.

PAP
Data: 2018-09-10

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • RG_Uchwaly_NWZ_20180910.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • RG_sprawozdanie_RN_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 16 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-09-10
  Skrócona nazwa emitenta
  REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Temat
  Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. z dnia 10 września 2018 r. wraz z informacją o dokumentach będących przedmiotem głosowania oraz zgłoszonych sprzeciwach.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Regnon S.A. [Spółka] działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie] podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2018 r. wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Ponadto na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia przekazuje treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania, a na podstawie § 19 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia przekazuje informacje o zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia przez akcjonariusza - Instytut Technik Multimedialnych Sp. z o.o. sprzeciwach do uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
  - Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
  - Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej,
  - Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu,
  - Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  Załączniki
  Plik Opis
  RG_Uchwaly_NWZ_20180910.pdf Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. z dnia 10 września 2018 r.
  RG_sprawozdanie_RN_2017.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188C
  _ulica_ _numer_
  +48 32 797 09 00 +48 322075603
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-09-10 Mirosław Mozdżeń Zarządca


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. z dnia 10 września 2018 r. wraz z informacją o dokumentach będących przedmiotem głosowania oraz zgłoszonych sprzeciwach.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188C
  Tel. +48 32 797 09 00
  Fax +48 322075603
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2018-09-10
  Rok biezacy 2018
  Numer 16
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.