oRB: Otwarcie likwidacji i wybór likwidatora Spółki.

PAP
Data: 2019-12-30

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-30
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Otwarcie likwidacji i wybór likwidatora Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Regnon S.A. w likwidacji [Spółka] informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie dotychczasowe wyniki finansowe Spółki oraz brak możliwości pozyskania inwestorów, którzy zapewnią sfinansowanie podjęcia przez Spółkę w przewidywalnej przyszłości działalności w nowych obszarach gospodarczych, stwierdziło brak celowości dalszego prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, a w konsekwencji brak gospodarczej zasadności dalszego istnienia Spółki, wobec czego działając na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając podstawie art. 463 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki powierzyło funkcję likwidatora Spółki Pani Barbarze Konrad-Dziwisz i upoważniło likwidatora do samodzielnej reprezentacji Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-30 Barbara Konrad-Dziwisz Likwidator


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Otwarcie likwidacji i wybór likwidatora Spółki.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2019-12-30
Rok biezacy 2019
Numer 16
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.