oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.

PAP
Data: 2020-07-30

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • RG_zwolanie_WZA_20200826.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • RG_pelnomocnictwo_WZA_20200826.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • RG_formularz_glosowania_WZA_20200826.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 16 / 2020
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  REGNON S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Rada Nadzorcza Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach [Spółka] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586, działając na podstawie art. 399 § 2, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki zwołuje na dzień 26 sierpnia 2020 roku, na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3.
  Załączniki
  Plik Opis
  RG_zwolanie_WZA_20200826.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji
  RG_pelnomocnictwo_WZA_20200826.pdf Wzór pełnomocnictwa
  RG_formularz_glosowania_WZA_20200826.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  +48327970900
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-07-30 Ziemowit Bagłajewski Przewodniczący Rady Nadzorczej


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
  Symbol Emitenta REGNON S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel. +48327970900
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2020-07-30
  Rok biezacy 2020
  Numer 16
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.