oRB: Zawarcie Listu intencyjnego w przedmiocie sprzedaży nieruchomości.

PAP
Data: 2017-11-29

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-29
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Zawarcie Listu intencyjnego w przedmiocie sprzedaży nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Regnon S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. podpisany został List intencyjny w przedmiocie zawarcia w terminie do 15 stycznia 2018 r. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 19 [Nieruchomość], dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/00035301/9. Nieruchomość wchodzi w skład masy sanacyjnej Emitenta, a plan restrukturyzacyjny w postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu sanacyjnym Spółki zakłada sprzedaż Nieruchomości po dacie uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu układu. Strony Listu intencyjnego określiły cenę sprzedaży Nieruchomości na 20 500 000,00 zł _dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych_. Sygnatariusz Listu intencyjnego dokonał wpłaty na rachunek Emitenta kwoty 2 050 000,00 zł _dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych_ tytułem wadium, które podlegać będzie zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-29 Mirosław Mozdżeń Zarządca


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Zawarcie Listu intencyjnego w przedmiocie sprzedaży nieruchomości.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2017-11-29
Rok biezacy 2017
Numer 19
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.