oRB: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 30 grudnia 2019 r.

PAP
Data: 2019-12-30

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-30
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 30 grudnia 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.] niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2019 r. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Jamstar sp. z o.o.; liczba akcji 477 203; liczba głosów 477 203; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 20,10%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 10,00%;

Stronger sp. z o.o.; liczba akcji 476 843; liczba głosów 476 843; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 20,08%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,99%;

Wiwex Invest s.r.o.; liczba akcji 464 524; liczba głosów 464 524; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 19,56%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,73%;

PREP sp. z o.o.; liczba akcji 238 601; liczba głosów 238 601; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 10,05%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,00%;

Exclusive House sp. z o.o.; liczba akcji 238 550; liczba głosów 238 550; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 10,05%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,00%;

UAB "INCH Baltija"; liczba akcji 208 815; liczba głosów 208 815; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 8,79%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,38%;

Koltep sp. z o.o.; liczba akcji 135 434; liczba głosów 135 434; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5,70%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,84%;

"Doman" sp. z o.o.; liczba akcji 134 333; liczba głosów 134 333; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5,66%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,82%.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-30 Barbara Konrad-Dziwisz Likwidator


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 30 grudnia 2019 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2019-12-30
Rok biezacy 2019
Numer 19
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.