oRB: Ustanowienie kuratora.

PAP
Data: 2017-11-30

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-30
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Ustanowienie kuratora.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 30 listopada 2017 r. wpłynęło do Regnon S.A. w restrukturyzacji [Spółka] Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 29 listopada 2017 r., na mocy którego na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne [Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.] ustanowiono kuratora w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Michała Leskiego, celem reprezentowania Spółki w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48 327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-30 Mirosław Mozdżeń Zarządca


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Ustanowienie kuratora.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48 327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2017-11-30
Rok biezacy 2017
Numer 20
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.