oRB: Uprawomocnienie się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu sanacyjnym.

PAP
Data: 2018-12-03

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-03
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Uprawomocnienie się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu sanacyjnym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Regnon S.A. [Spółka] zawiadamia o uprawomocnieniu się z dniem 21 listopada 2018 r. postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 25 października 2018 r. [sygn. akt X Greu 9/18/5] stwierdzającego wykonanie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu sanacyjnym, zatwierdzonego postanowieniem Sądu z dnia 6 czerwca 2018 r., zawartego dla Spółki na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 25 maja 2018 r. [sygn. akt X GRs 4/16/9]. Prawomocne postanowienie, które wpłynęło do Spółki w dniu dzisiejszym, zostało opatrzone klauzulą prawomocności w dniu 30 listopada 2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi Inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48 32 797 09 00
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-03 Mirosław Mozdżeń Zarządca


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Uprawomocnienie się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu sanacyjnym.
Sektor Usługi Inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48 32 797 09 00
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2018-12-03
Rok biezacy 2018
Numer 23
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.