oRB: Zezwolenie na zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

PAP
Data: 2018-02-12

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-12
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Zezwolenie na zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z 29 listopada 2017 r. Regnon S.A. w restrukturyzacji [Spółka] informuje, że w dniu 12 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie na mocy którego, na podstawie art. 129 ust. 2 i art. 129 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 139 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego zezwolił Zarządcy na zawarcie przez Spółkę przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 19 [Nieruchomość], dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/00035301/9. Sprzedaż Nieruchomości ma nastąpić po prawomocnym zatwierdzeniu układu, za cenę nie niższą od kwoty 20 500 000,00 zł [dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych] podwyższoną o wartość podatku od towarów i usług, o ile będzie on należny. O terminie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości Spółka poinformuje raportem bieżącym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188C
_ulica_ _numer_
+48 327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-12 Mirosław Mozdżeń Zarządca


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Zezwolenie na zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188C
Tel. +48 327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2018-02-12
Rok biezacy 2018
Numer 2
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.