oRB: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

PAP
Data: 2018-05-11

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-11
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Regnon S.A. w restrukturyzacji _Emitent_ informuje, że w dniu 11 maja 2018 r. została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży, na mocy której Emitent, zgodnie z założeniami złożonego w sądzie Planu restrukturyzacyjnego, zobowiązał się sprzedać spółce pod firmą Martex Logistics Sp. z o.o., stanowiącą własność Emitenta nieruchomość zabudowaną, położoną w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Roździeńskiego 19, o łącznej powierzchni 5,6635 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00035301/9, za cenę 20 500 000,00 zł _dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych_. Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta, zgodnie z warunkami umowy przedwstępnej w terminie do dnia 30 października 2018 r. lub w terminie dziesięciu dni od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta w zależności od tego który z tych terminów upłynie pierwszy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188C
_ulica_ _numer_
+48 32 797 09 00
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-11 Mirosław Mozdżeń Zarządca


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188C
Tel. +48 32 797 09 00
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2018-05-11
Rok biezacy 2018
Numer 5
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.