oRB: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PAP
Data: 2020-03-30

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-30
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Likwidator Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji [Spółka] informuje, że mając na względzie bezpieczeństwo akcjonariuszy i innych osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki, a ponadto z uwagi na obowiązek przestrzegania ograniczeń i zakazów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [Dz. U. poz. 491 z póżn. zm.], w dniu 30 marca 2020 r. podjął uchwałę o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 1 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 5 marca 2020 r. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia po ustaniu ww. przeszkód Spółka poinformuje zgodnie z przepisami art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-30 Barbara Konrad-Dziwisz Likwidator


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2020-03-30
Rok biezacy 2020
Numer 7
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.