oRB-W: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 29 czerwca 2017 roku.

PAP
Data: 2017-06-29

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • RG_uchwaly_ZWZA_20170629.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-06-29
  Skrócona nazwa emitenta
  REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Temat
  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 29 czerwca 2017 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji _Emitent, Spółka_ działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz.U. 2014 poz. 133 z póżn.zm._ podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
  Załączniki
  Plik Opis
  RG_uchwaly_ZWZA_20170629.pdf Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 29 czerwca 2017 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-06-29 Krzysztof Jaworski Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
  2017-06-29 Jarosław Podolski Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 29 czerwca 2017 roku.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel.
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2017-06-29
  Rok biezacy 2017
  Numer 8
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.