oRB-W: Zgłoszenie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 4 Ksh.

PAP
Data: 2017-06-08

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • Uchwala_liczba_czlonkow_RN.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Uchwala_odwolanie_czlonka_RN.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Uchwala_powolanie_czlonka_RN.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-06-08
  Skrócona nazwa emitenta
  REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Temat
  Zgłoszenie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 4 Ksh.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Regnon S.A. w restrukturyzacji _Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 7 czerwca 2017 roku STRONGER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Akcjonariusz reprezentujący 9,99 % kapitału zakładowego Spółki złożył w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych propozycję zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r., w ten sposób że punkt 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Regnon S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach przyjmuje treść "4. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby Członków Rady Nadzorczej Regnon S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach." Akcjonariusz wniósł ponadto o dodanie punku nr 5 o treści "5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Członków Rady Nadzorczej Regnon S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach." W związku z dodaniem punktu obrad pozostałe punkty obrad otrzymują kolejne numery. Przedłożone przez Akcjonariusza projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwala_liczba_czlonkow_RN.pdf Uchwała w sprawie ustanowienia liczby Członków Rady Nadzorczej
  Uchwala_odwolanie_czlonka_RN.pdf Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
  Uchwala_powolanie_czlonka_RN.pdf Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-06-08 Adam Wysocki Prezes Zarządu
  2017-06-08 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul Zgłoszenie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 4 Ksh.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel.
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2017-06-08
  Rok biezacy 2017
  Numer 6
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.