oRB-W: Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego Spółki.

PAP
Data: 2017-05-29

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Opis_planu_restrukturyzacyjnego.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-05-29
  Skrócona nazwa emitenta
  REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Temat
  Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd Regnon S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 24 maja 2017 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy postanowienia w którym na podstawie art. 315 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego Sąd zatwierdził plan restrukturyzacyjny złożony przez Zarządcę w postępowaniu sanacyjnym Regnon S.A. w restrukturyzacji. Pełny opis środków restrukturyzacyjnych przewidzianych planem restrukturyzacyjnym Emitent przedstawia w załączeniu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Opis_planu_restrukturyzacyjnego.pdf Opis planu restrukturyzacyjnego

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-05-29 Adam Wysocki Prezes Zarządu
  2017-05-29 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego Spółki.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel.
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2017-05-29
  Rok biezacy 2017
  Numer 3
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.