o RB: Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
 • Data: 2011-12-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 125 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-12-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  W nawiązaniu do licznych zapytań inwestorów o uprawomocnienie się zatwierdzenia układu Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka, Emitent) Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż dotychczas nie otrzymał formalnego zawiadomienia z Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach w przedmiocie uprawomocnienia się wydanego w dniu 14 grudnia 2011 roku Postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu Emitenta. W wyniku rozmowy telefonicznej Zarząd Spółki uzyskał informację, iż w terminie ustawowym Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna jako jedyny z wierzycieli Emitenta złożył wniosek o wydanie uzasadnienie postanowienia o zatwierdzeniu układu Spółki. Ten sam wierzyciel uprzednio składał już sprzeciw wobec zawarcia układu, który to sprzeciw został przez Sąd odrzucony przed zawarciem układu. Wystąpienie przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna o wydanie uzasadnienia postanowienia może prowadzić do złożenia przez tego wierzyciela zażalenia na zatwierdzenie układu, co opóźni uprawomocnienie się układu nawet o dwa miesiące.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-12-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-12-30 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułOświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-12-30
  Rok bieżący2011
  Numer125
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.