o RB: Oświadczenie Zarządu Emitenta.
 • Data: 2012-01-23


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej



 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-01-23
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Oświadczenie Zarządu Emitenta.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 125/2011 opublikowanego w dniu 30 grudnia 2011 roku oświadcza, że powziął od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informację o złożeniu przez bank w ustawowym terminie zażalenia na Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 14 grudnia 2011 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki. Powyższa informacja została potwierdzona przez Emitenta w sekretariacie Sądu, przy czym do dnia dzisiejszego zażalenie nie zostało Spółce formalnie doręczone.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-01-23 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-01-23 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułOświadczenie Zarządu Emitenta.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-01-23
  Rok bieżący2012
  Numer2
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.