RB-W: Projekty uchwał na ZWZ Pronox Technology S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2007 roku.
 • Data: 2007-06-21


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Projekty_uchwal_ZWZA_PT_29_06_2007.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
  Raport bieżący nr 22 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-06-21
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Projekty uchwał na ZWZ Pronox Technology S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2007 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 roku.
  Załączniki
  Plik Opis
  Projekty uchwał ZWZA PT 29_06_2007.pdf Projekty uchwał ZWZA PT 29_06_2007.pdf Projekty uchwał na ZWZ Pronox Technology S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2007 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-06-21 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu