o RB: Przywrócenie notowań ciągłych akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
 • Data: 2010-05-20


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 25 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-05-20
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Przywrócenie notowań ciągłych akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Emitent) oświadcza, że do Spółki wpłynął Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 maja 2010 roku informujący, iż w związku z Uchwałą Nr 417/2010 Zarządu Giełdy z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, ze względu na zakwalifikowanie akcji Pronox Technology S.A. do segmentu LISTA ALERTÓW z powodu ogłoszenia upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu oraz ze względu na niekwalifikowanie ich do Strefy Niższej Płynności, akcje Pronox Technology S.A. począwszy od sesji giełdowej w dniu 21 maja 2010 roku będą notowane w systemie notowań ciągłych.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-05-20 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-05-20 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułPrzywrócenie notowań ciągłych akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-05-20
  Rok bieżący2010
  Numer25
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.