o RB-W: Projekt uchwał WZA Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku.
 • Data: 2009-06-23


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Projekt_Uchwal_WZA_PT_30.06.2009.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 25 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-06-23
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Projekt uchwał WZA Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku.
  Załączniki
  Plik Opis
  Projekt Uchwał WZA PT 30.06.2009.pdf Projekt Uchwał WZA PT 30.06.2009.pdf Projekt uchwał WZA Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-06-23 Maciej Sosiński Prezes Zarządu
  2009-06-23 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu
  2009-06-23 Mariusz Jawoszek Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuds6x0hpt41
  Nazwa raportuRB-W
  Symbol raportuRB-W
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułProjekt uchwał WZA Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-06-23
  Rok bieżący2009
  Numer25
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.