o RB: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu.
 • Data: 2009-10-21


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 52 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-10-21
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Akcjonariusza Spółki pana Macieja Sosińskiego zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku sprzedaży w trybie poza sesyjnym, w okresie od dnia 19 października 2009 roku do dnia 20 października 2009 roku, 1.180.000 akcji Spółki za średnią cenę 2,00 zł za każdą akcję, nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ponad 2%. Uprzednio pan Maciej Sosiński posiadał 2.442.037 akcji, co stanowiło udział 26,23% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji przysługiwało Akcjonariuszowi 2.442.037 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 20,54% udziału w ogólnej liczbie głosów. Obecnie pan Maciej Sosiński posiada 1.262.037 akcji Spółki, co stanowi udział 13,56% w kapitale zakładowym. Akcjonariuszowi przysługuje z akcji 1.262.037 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 10,62%.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-10-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2009-10-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-10-21
  Rok bieżący2009
  Numer52
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.