o RB: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 grudnia 2011 roku.
 • Data: 2012-01-02


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-01-02
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 grudnia 2011 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 29 grudnia 2011 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  Canuela Holdings Limited
  liczba akcji 25.000.000
  liczba głosów 25.000.000
  procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 26,17 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 10,51 %

  Kancelaria Prawnicza Dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Możdżen Sp.J
  liczba akcji 20.000.000
  liczba głosów 20.000.000
  procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 20,94 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 8,41 %

  4 Energy S.A.
  liczba akcji 14.000.000
  liczba głosów 14.000.000
  procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 14,65 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,89 %

  CMS S.A.
  liczba akcji 11.500.000
  liczba głosów 11.500.000
  procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 12,04 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,83 %

  Predin Inwest Sp. z o.o.
  liczba akcji 9.705.200
  liczba głosów 9.705.200
  procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 10,16 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,08 %

  Dariusz Smagorowicz
  liczba akcji 3.794.814
  liczba głosów 5.089.628
  procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5,33 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,14 %

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-01-02 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-01-02 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułWykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 grudnia 2011 roku.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-01-02
  Rok bieżący2012
  Numer1
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.