o RB: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 listopada 2009 roku.
 • Data: 2009-11-25


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 65 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-11-25
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 listopada 2009 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 25 listopada 2009 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  Dariusz Smagorowicz
  liczba akcji 1.294.814
  liczba głosów 2.589.628
  procentowy udział w liczbie głosów na WZA 40,37 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 21,79 %

  Mariusz Jawoszek
  liczba akcji 667.799
  liczba głosów 1.335.598
  procentowy udział w liczbie głosów na WZA 20,82 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 11,24 %

  Maciej Sosiński
  liczba akcji 1.262.037
  liczba głosów 1.262.037
  procentowy udział w liczbie głosów na WZA 19,67 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 10,62 %

  Amada Investment LLC
  liczba akcji 597.500
  liczba głosów 1.195.000
  procentowy udział w liczbie głosów na WZA 18,63 %
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 10,05 %

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-11-25 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2009-11-25 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułWykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 listopada 2009 roku.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-11-25
  Rok bieżący2009
  Numer65
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.