o RB: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu.
 • Data: 2009-10-02


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 48 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-10-02
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Akcjonariusza Spółki pana Macieja Sosińskiego zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku sprzedaży w okresie od dnia 24 września 2009 roku do dnia 1 października 2009 roku 341.113 akcji Spółki za średnią cenę 3,04 zł za każdą akcję, w trybie sesyjnym zwykłym na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ponad 2%. Uprzednio pan Maciej Sosiński posiadał 2.783.150 akcji, co stanowiło udział 29,89% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji przysługiwało Akcjonariuszowi 2.783.150 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 23,41% udziału w ogólnej liczbie głosów. Obecnie pan Maciej Sosiński posiada 2.442.037 akcji Spółki, co stanowi udział 26,23% w kapitale zakładowym. Akcjonariuszowi przysługuje z akcji 2.442.037 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 20,54%.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-10-02 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2009-10-02 Tomasz MInkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKATOWICE
  UlicaPADEREWSKIEGO
  Nr32C
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-10-02
  Rok bieżący2009
  Numer48
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.