o RB: Zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki.
 • Data: 2012-02-03


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 4 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-02-03
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 2/2012 opublikowanego w dniu 23 stycznia 2012 roku, działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał z Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach odpis złożonego przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zażalenia na Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2011 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-02-03 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2012-02-03 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułZażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-02-03
  Rok bieżący2012
  Numer4
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.