RB: Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
 • Data: 2007-07-10


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 33 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-07-10
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Spółka Pronox Technology S.A. otrzymała Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2007 roku informujący, iż w dniu 11 lipca 2007 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 4.740.000 akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLPRNTC00017 (Uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 302/07 z dnia 23 kwietnia 2007 roku).

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-07-10 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu