o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-07-05


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 57 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-07-05
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki Canuela Holdings Limited w Larnace, Republika Cypru zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 30 czerwca 2011 roku Canuela Holdings Limited w wyniku pozagiełdowej transakcji zbyła na rzecz Kancelarii Prawniczej Dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.J. z siedzibą w Katowicach łącznie 20.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 10,08% kapitału zakładowego Spółki i dających 20.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,95% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały sprzedane po cenie 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za sztukę. Przed dokonaniem powyższej transakcji Canuela Holdings Limited posiadała 48.533.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 24,45% kapitału zakładowego Spółki i dawały 48.533.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,14% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po realizacji powyższej transakcji stan posiadania akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej przez Canuela Holdings Limited wynosi 28.533.000 sztuk, które stanowią 14,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 28.533.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią udział w wysokości 14,19% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-07-05 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-07-05 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-07-05
  Rok bieżący2011
  Numer57
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.