RB: Termin przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2007.
 • Data: 2007-07-17


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-07-17
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Termin przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2007.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) zgodnie z § 6 ust. 2 oraz w związku § 87 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) wprowadza niniejszym korektę do treści raportu bieżącego nr 11/2007 z dnia 11 maja 2007 roku. Spółka przekaże rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2007 w dniu 1 października 2007 r., a nie w dniu 31 października 2007 roku jak podano uprzednio. Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 11/2007 z dnia 11 maja 2007 roku nie ulegają zmianie.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-07-17 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu