o RB: Zawarcie układu z wierzycielami.
 • Data: 2011-12-02


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 97 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-12-02
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie układu z wierzycielami.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach w przedmiocie głosowania wierzycieli nad propozycjami układowymi dłużnika. Emitent informuje, że wierzyciele zarówno w I jak i II grupie zagłosowali za przyjęciem układu zgodnego z propozycjami układowymi przedstawionymi przez dłużnika. Jednocześnie Sędzia Komisarz wyznaczyła termin posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu na dzień 14 grudnia 2011 roku na godzinę 9.00. Przyjęcie propozycji układowych dłużnika oznacza, że Pronox Technology Spółka Akcyjna odzyska dodatnie kapitały własne. Po otrzymaniu postanowienia Sądu Emitent poda w formie raportu bieżącego szczegółowe wielkości procentowe dotyczące głosowania wierzycieli w poszczególnych grupach.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-12-02 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-12-02 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2011-12-02 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie układu z wierzycielami.
  Sektorinformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-12-02
  Rok bieżący2011
  Numer97
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.