o RB: Uchwała Zarządu Giełdy.
 • Data: 2012-03-20


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 15 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-20
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Uchwała Zarządu Giełdy.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) oświadcza, że wpłynęła do Spółki Uchwała Nr 254/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 474/2009 Zarządu Giełdy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczególnego oznaczania na Głównym Rynku GPW nazwy akcji spółki PRONOX TECHNOLOGY S.A. Uchwała została podjęta na podstawie § 2 Uchwały Nr 477/97 Zarządu Giełdy z dnia 22 października 1997 r. i weszła w życie z dniem podjęcia. Uchylona uchwała dotyczyła oznaczania podawanych w Cedule Giełdy Warszawskiej informacji dotyczących nazwy akcji Spółki w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: "sąd ogłosił upadłość emitenta z możliwością zawarcia układu".

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-20 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-03-20 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułUchwała Zarządu Giełdy.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-03-20
  Rok bieżący2012
  Numer15
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.