o RB: Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki.
 • Data: 2009-09-25


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 44 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-09-25
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, iż w związku z wyznaczonym na dzień 25 września 2009 r. Posiedzeniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, wystąpił w dniu dzisiejszym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji Spółki na GPW począwszy od dnia 25 września 2009 r. od godz. 10.30 do momentu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o rozstrzygnięciu Sądu w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-09-25 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2009-09-25 Tomasz MInkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZłożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKATOWICE
  UlicaPADEREWSKIEGO
  Nr32C
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-09-25
  Rok bieżący2009
  Numer44
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.