o RB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
 • Data: 2009-10-08


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • RB_47_2009_Zwolanie_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Pronox_Technology_S.A._w_upadlosci_ukladowej.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 47 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-10-08
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka, Emitent) w związku z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259) przekazuje skorygowany raport bieżący nr 47/2009 uzupełniony o Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 21 października 2009 r. Ponadto w związku z ogłoszeniem w dniu 29 września 2009 r. przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, w treści raportu do firmy Emitenta dodano oznaczenie "w upadłości układowej".
  Załączniki
  Plik Opis

  RB_47_2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.pdf RB_47_2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.pdf
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 KATOWICE
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  PADEREWSKIEGO 32C
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-10-08 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2009-10-08 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuds6x0hpt41
  Nazwa raportuRB-W
  Symbol raportuRB-W
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKATOWICE
  UlicaPADEREWSKIEGO
  Nr32C
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-10-08
  Rok bieżący2009
  Numer47
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.