o RB: Rejestracja wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje.
 • Data: 2012-03-22


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 17 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-22
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Rejestracja wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 marca 2012 roku nastąpiła rejestracja wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Po zarejestrowaniu zmiany wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 45.062.000,00 złotych. Ponadto w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano wzmiankę o podjęciu w dniu 29 grudnia 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o emisji obligacji zamiennych.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-22 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-03-22 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułRejestracja wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-03-22
  Rok bieżący2012
  Numer17
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.