o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2011-11-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 91 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-11-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Adama Wysockiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej CMS S.A. (Zawiadamiający) zawiadomienie o sprzedaży przez spółkę CMS S.A. w dniach od 24 do 25 listopada 2011 roku w ramach transakcji giełdowych łącznie 8.214.980 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej po średniej cenie 0,23 zł za 1 akcję. Sprzedany pakiet akcji stanowi 3,68% w kapitale zakładowym Pronox Technology S.A. w upadłości układowej i daje prawo do wykonywania 8.214.980 głosów na walnym zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 3,64% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Adam Wysocki posiada 33,3% kapitału i głosów w Spółce CMS S.A., która posiada 11.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 5,15% kapitału zakładowego Spółki i dających 11.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,09% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. CMS S.A. przed realizacją transakcji posiadała 19.714.980 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 8,83% kapitału zakładowego Spółki i dających 19.714.980 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,73% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po powyższych transakcjach CMS S.A. posiada 11.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 5,15% kapitału zakładowego Spółki i dających 11.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,09% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Bezpośrednio Zawiadamiający nie posiada akcji Spółki. Pośrednio Zawiadamiający posiada 3.829.500 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,72% kapitału zakładowego Spółki i dających 3.829.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,70% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Zawiadamiający poinformował, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż sprzedająca akcje Pronox Technology S.A. w upadłości układowej – spółka CMS S.A. jest blisko związana z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a), Pan Adam Wysocki zasiada w organach nadzorujących spółek.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-11-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-11-30 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Sektorinformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-11-30
  Rok bieżący2011
  Numer91
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.