o RB: Posiedzenie Sądu w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.
 • Data: 2009-09-23


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 42 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-09-23
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Posiedzenie Sądu w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd otrzymał wezwanie na dzień 25 września 2009 roku na godzinę 10.30 z Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy w celu zapoznania się z opinią biegłego, wysłuchania dłużnika i dokonania wyboru ścieżki upadłości Spółki. Zarząd Pronox Technology S.A. wnioskował o otwarcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2009 z dnia 28 maja 2009 roku. Po posiedzeniu Sądu Emitent poinformuje o stosownym rozstrzygnięciu Sądu.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 KATOWICE
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  PADEREWSKIEGO 32C
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-09-23 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2009-09-23 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułPosiedzenie Sądu w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKATOWICE
  UlicaPADEREWSKIEGO
  Nr32C
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-09-23
  Rok bieżący2009
  Numer42
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.