o RB: Zmiana umowy spółki „Easy Touch Pronox Technology Spółka akcyjna” Spółka komandytowa.
 • Data: 2008-03-12


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 14 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-03-12
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zmiana umowy spółki "Easy Touch Pronox Technology Spółka akcyjna" Spółka komandytowa.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2008 roku Wspólnicy "Easy Touch Pronox Technology Spółka akcyjna" Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (Spółka), której Emitent jest Komplementariuszem podjęli uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki komandytowej. Na mocy przedmiotowej uchwały ustalono następujący udział kapitałowy każdego ze Wspólników:
  1) Komplementariusz: 2.076.573,75 zł,
  2) Komandytariusz: 692.191,25 zł.
  Zmiana umowy Spółki podyktowana była następującymi względami:
  1) Dotychczasowy wkład i zaangażowanie biznesowe Komandytariusza w drodze świadczenia na rzecz Spółki usług polegających na: (i) pozyskiwaniu na rzecz Spółki możliwości produkcyjnych na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej oraz innych krajów Dalekiego Wschodu oraz (ii) organizacji sprzedaży produktów Spółki na rynkach azjatyckich i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ma istotne znaczenie w perspektywie planów inwestycyjnych Spółki na najbliższe lata obrotowe;
  2) Wspólnicy podjęli kierunkową decyzję o przekształceniu formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną, w której kapitale zakładowym udział poszczególnych Wspólników będzie odpowiadał ich udziałom w zyskach przekształcanej spółki komandytowej, a jednocześnie Komplementariusz będzie uprzywilejowany co do podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki;
  3) Przeprowadzenie powyższego procesu przekształcenia Spółki bez uprzedniego dostosowania wysokości udziałów kapitałowych Wspólników do wysokości ich udziałów w zyskach będzie w praktyce niemożliwe.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-03-12 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZmiana umowy spółki „Easy Touch Pronox Technology Spółka akcyjna” Spółka komandytowa.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-03-12
  Rok bieżący2008
  Numer14
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.