o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2011-06-24


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 34 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-06-24
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:

  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Ireneusza Króla – Prezesa Zarządu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zawiadomienie złożone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, że w dniu 22 czerwca 2011 roku zmienił się udział w ogólnej liczbie głosów Pronox Technology SA w upadłości układowej do poziomu 3,98%.
  Zmiana stanu posiadania nastąpiła w efekcie podwyższenia kapitału w Spółce Pronox Technology SA w upadłości układowej w dniu 22 czerwca 2011 roku o 56.000.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
  CMS SA przed realizacją powyższych transakcji posiadał 8.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 5,61% % kapitału zakładowego Spółki, i dających 8.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,51 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po powyższym podwyższeniu kapitału w Pronox Technology SA w upadłości układowej, CMS S.A posiada 8.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 4,03% kapitału zakładowego Spółki, i dających 8.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż obejmująca akcje Pronox Technology S.A. – spółka CMS S.A. jest blisko związana z osobą pana Ireneusza Króla w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a). Pan Ireneusz Król zasiada w organach zarządzających oraz nadzorujących spółek.
  Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż spółka Pronox Technology S.A. i spółka CMS S.A. są blisko związane z osobą pana Ireneusza Króla w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a). Pan Ireneusz Król zasiada w organach zarządzających oraz nadzorujących spółek.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-06-24 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-06-24 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-06-24
  Rok bieżący2011
  Numer34
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.