o RB: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Data: 2009-12-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 67 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-12-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Torfarm S.A. z siedzibą w Toruniu przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Porcelanowej za cenę 18.500.000,00 zł + VAT. Na przedmiotową sprzedaż Spółka uzyskała zgodę Nadzorcy Sądowego. Przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli zabezpieczonych. Emitent dokona całkowitej spłaty zobowiązań wobec Banku Zachodniego WBK S.A., które na dzień 28 grudnia 2009 roku wyniosły 15.144.476,34 zł oraz spłaty zobowiązań wobec Banku DnB Nord Polska S.A. w kwocie 3.297.233,39 zł. Zawarcie przedmiotowej umowy jest elementem realizowanego przez Zarząd Emitenta procesu zmniejszania zobowiązań Spółki. Zawarcie umowy przyrzeczonej będzie miało istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta za 2010 rok.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-12-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2009-12-30 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-12-30
  Rok bieżący2009
  Numer67
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.