REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 lutego 2013 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-02-06
Raport bieżący nr 4/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółki Akcyjnej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 5 lutego 2013 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Artur Grendysa
liczba akcji 23.964.922
liczba głosów 23.964.922
procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 35,38 %
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 8,90 %

Wiesław Kowalczyk
liczba akcji 10.544.930
liczba głosów 10.544.930
procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 15,57 %
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 3,92 %

Trust Trading Sp. z o.o.
liczba akcji 9.705.200
liczba głosów 9.705.200
procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 14,33 %
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 3,61 %

GKS Gieksa Katowice S.A.
liczba akcji 9.490.834
liczba głosów 9.490.834
procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 14,01 %
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 3,53 %

4energy S.A.
liczba akcji 5.662.297
liczba głosów 5.662.297
procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 8,36 %
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,10 %

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Ireneusz Król 2013-02-06 
Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński 2013-02-06 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613