REGNON S.A.: Asymilacja akcji Regnon S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-02-09
Raport bieżący nr 9/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 lutego 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 92/15 na mocy której, na podstawie § 43 ust. 1, 3 i 4 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanowił dokonać w dniu 12 lutego 2015 r. asymilacji 10.307.621 akcji Emitenta oznaczonych kodem PLPRNTC00033 z 177.753.387 akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPRNTC00017. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLPRNTC00017. Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził, że z dniem 12 lutego 2015 r. kodem PLPRNTC00017 oznaczonych jest 188.061.008 akcji Emitenta. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-02-09 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-02-09 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613