REGNON S.A.: Harmonogram realizacji programu naprawczego.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-07-31
Raport bieżący nr 12/2004
Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta
Podstawa prawna Podstawa prawna
Załączniki:

Treść raportu

 
W związku z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku, Zarząd Regnon S.A. (Emitent, Spółka) w wykonaniu zobowiązania do przygotowania i przedstawienia do publicznej wiadomości programu naprawczego, wskazującego działania jakie Emitent zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji do segmentu Lista Alertów, oświadcza, że Spółka przystąpiła do realizacji połączenia akcji według załączonego harmonogramu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-07-31 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-07-31 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613