REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-04-29
Raport bieżący nr 14/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

 
Regnon S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Emitenta (Zawiadamiający) zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że w dniu 22 kwietnia 2015 roku osoba blisko związana z Zawiadamiającym zbyła w ramach pięciu transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym 104.000.000 akcji Regnon S.A., za średnią cenę 0,01 zł za 1 akcję. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż osoba nabywająca akcje Emitenta jest blisko związana z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy. Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-04-29 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-04-29 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613