REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-06-30
Raport bieżący nr 14/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 29 czerwca 2016 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Jamstar sp. z o.o.; liczba akcji 477 203; liczba głosów 477 203; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 26,11%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9.99%. Stronger sp. z o.o.; liczba akcji 476 843; liczba głosów 476 843; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 26,10%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,99%. Wiwex Invest s.r.o.; liczba akcji 464 524; liczba głosów 464 524; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25,42% procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,73%. Koltep sp. z o.o.; liczba akcji 135 434; liczba głosów 135 434; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7,41% procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,84%. "Doman" sp. z o.o.; liczba akcji 134 333; liczba głosów 134 333; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7,35% procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,82%. Noblear Transact LTD; liczba akcji 131 855; liczba głosów 131 855; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7,22% procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,76%.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-06-30 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-06-30 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613