REGNON S.A.: Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji oraz wezwanie do zapłaty należności.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-08-03
Raport bieżący nr 15/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) oświadcza, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank, Wierzyciel) postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego – Bankowego tytułu egzekucyjnego nr 40/KRA/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku zaopatrzonego w klauzule wykonalności – w którym zasądzono od Emitenta na rzecz Banku należność główną w wysokości 29 192 599,85 zł, odsetki do 15 lipca 2016 roku w wysokości 20 279 732,34 zł, koszty procesu w wysokości 194,00 zł, opłatę egzekucyjną w wysokości 102 258,60 zł, podatek VAT w wysokości 23 419,48 zł, wydatki gotówkowe w wysokości 29,47 zł. Komornik Sądowy zawiadomił Emitenta o wszczęciu egzekucji z rachunków bankowych, wierzytelności, ruchomości w postaci zespołu linii montażowych oraz nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1D/00035301/9 oraz wezwał do zapłaty należności w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości. W księgach Emitenta wartość ww. zespołu linii montażowych wynosi 1 010 459,00 zł, natomiast nieruchomości 30 000 000,00 zł. Zobowiązanie Emitenta wobec Banku wynika z wypowiedzianego w dniu 4 października 2013 roku kredytu udzielonego Spółce przez Bank na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/2321/07/144/CB z dnia 18 maja 2007 r. wraz z późn. zm. Wobec zaistniałej sytuacji, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w zakresie restrukturyzacji wypowiedzianego kredytu oraz kontynuowania przez Bank działań egzekucyjnych, Emitent rozważa złożenie wniosku do Sądu o sanację lub likwidację Spółki przy uwzględnieniu przepisów Prawa restrukturyzacyjnego lub Prawa upadłościowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-08-03 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-08-03 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Rożdzieńskiego 188c, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613