REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 czerwca 2013 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-06-06
Raport bieżący nr 18/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółki Akcyjnej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 6 czerwca 2013 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Artur Grendysa liczba akcji 23.964.922 liczba głosów 23.964.922 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25,26% procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 8,90 % Kancelaria Prawnicza Dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.J. liczba akcji 20.000.000 liczba głosów 20.000.000 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 21,08 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 7,43 % Warmenbad Investnents Limited liczba akcji 12.345.135 liczba głosów 12.345.135 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 13,01 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,59 % Wiesław Kowalczyk liczba akcji 10.544.930 liczba głosów 10.544.930 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 11,12 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 3,92 % GKS Gieksa Katowice S.A. liczba akcji 9.490.834 liczba głosów 9.490.834 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 10,00 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 3,53 % 4energy S.A. liczba akcji 5.381.263 liczba głosów 5.381.263 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5,67 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,00 %

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-06-06 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-06-06 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613