REGNON S.A.: Złożenie wniosku o zawieszenie notowań Regnon S.A.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-08-05
Raport bieżący nr 20/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki w dniach od 19 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w związku z realizacją procesu scalenia akcji w stosunku 100:1. Dzień referencyjny został wyznaczony na 24 sierpnia 2015 r., dzień scalenia na 31 sierpnia 2015 r., a wznowienie obrotu na 1 września 2015 r. Harmonogram scalania akcji Emitenta: • 19 sierpnia 2015 r. (środa) - zawieszenie notowań • 24 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) - dzień referencyjny • 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) - dzień scalenia • 1 września 2015 r. (wtorek) - wznowienie notowań po scaleniu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-08-05 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-08-05 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613