oRB: twarcie postępowania sanacyjnego Regnon S.A.

PAP
Data: 2016-10-27

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-27
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
twarcie postępowania sanacyjnego Regnon S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Regnon S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy wydał Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta. Na mocy przedmiotowego postanowienia Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Gzeli, zarządcę w osobie Mirosława Mozdżenia oraz zezwolił Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Ponadto Sąd określił, że podstawę jurysdykcji Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach stanowi przepis art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne _Dz. U. 2015, poz. 978 z późn. zm._, a postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. O złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 20/2016 w dniu 2 września 2016 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Rożdzieńskiego 188c
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-10-27 Adam Wysocki Prezes Zarządu
2016-10-27 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul twarcie postępowania sanacyjnego Regnon S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Rożdzieńskiego
Nr 188c
Tel.
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2016-10-27
Rok biezacy 2016
Numer 24
adres www www.regnon.com